NEŘÍZENÉ PROTLAKY

Neřízení protlaky  provádíme  různými průměry protlačovacích kladiv a hydraulikou, které roztláčí  zeminu v žádaném průměru. Jako chránička se běžně používá PVC  v různých průměrech nebo požadovaná PE  trubka. Pro kanalizaci se používá zejména plastová KG PVC roura . Tuto technologii lze využít v zemině třídy těžitelnosti 3 max. 4, kde je zaručena roztlačitelnost zeminy.
Při protlaku dochází  roztlačením ke zhutnění zeminy v žádaném průměru, a proto i trubka PVC nebo trubka PE je dostatečnou chráničkou pro zatažení sítě. Používané chráničky z PVC jsou atestované.

 

Neřízený podzemní protlak dělíme na :


1. Pneumatické protlaky 

Prvním principem pneumatického protlaku je roztlačování zeminy kolem zemní rakety ( která se lidově nazývá  „krtek“ ). Zemní raketa je poháněna vzduchem z kompresoru a razí otvor skrze podloží. Po dokončení protlaku se raketa odpojí od vzduchové hadice. Pomocí této hadice je pak do protlaku zpětně zatažena chránička.

Protlak pneumatickou technologií se hodí pouze pro práci v hlinitém podloží.

Výhodou pneumatického protlaku je nízká cena, rychlost provedení, stačí malá startovací jáma, není třeba přístup k elektrickému rozvaděči.

nerizeny protlak pneumaticky small

 

2. Hydraulické protlaky

Hydraulický protlak se provádí pomocí tzv. propichovacího stroje. Ten se ustaví do startovací jámy a po spuštění začne velkou sílou vtlačovat do podloží speciální ocelový trn umístěný na naváděcích tyčích. Pomocí trnu dojde k vytvoření horizontálního vrtu o požadovaném průměru. Tento typ protlaku se proto označuje také jako hydraulické propichování zeminy.

Propichovací trn vyústí v protější koncové jámě. Poté se stroj přepne do zpětného chodu a protáhne už hotovým otvorem tlakové potrubí   ( chráničku).

Hydraulická technologie se dobře hodí pro práci v hlinitém nebo bahnitém podloží.

Výhodou tohoto typu protlačování je příznivá cena a široké spektrum průměru vrtů.

nerizeny protlak hydraulicky small

 

Technologický postup neřízených protlaků:

 1. Nutnost vytyčení sítí.
 2. Startovací a koncová jáma o velikosti 2 m (ve směru protlaku)  x  1m.
 3. Hloubka startovacích jam se odvíjí od požadavku zákazníka, ale měla by být dle všeobecné normy kladení sítí pod komunikacemi. Místní komunikace minimálně 90 cm, státní silnice minimálně 110 cm.
 4. Protlačovací kladivo připojené ke kompresoru se vloží do startovací jámy .
 5. Provede se zaměřování, u kterého se určí směr a hloubka, ve které pneumatické kladivo vyjede v koncové jámě.
 6. Kladivo se odpojí od kompresoru a do vzniklé roztlačené zeminy se ručně nebo za pomocí hydrauliky vloží požadovaná chránička nebo potrubí.

Cena neřízeného podzemního protlaku je závislá na několika faktorech:

 • místo provedení protlaku
 • délka protlaku
 • počet protlaků
 • průměr protlaku a  typ použité chráničky
 • druh podloží

Pro stanovení ceny řízeného nebo neřízeného protlaku a zjištění více informací  Vás bude informovat : pan Jiří Vavruša, tel. 733 535 461,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.