ŘEZÁNÍ SPÁR

rezani
Řezání spár v betonových podlahách
Vyřezávání poškozených betonových a asfaltových ploch
Vyřezávání asfaltu a betonu při pokládání a instalaci inženýrských sítí

ŘEZY PROVÁDÍME V MÍSTECH OZNAČENÝCH ZÁKAZNÍKEM A NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA EVENTUÁLNĚ VZNIKLÉ ŠKODY.

Ceník řezání spár        
Hloubka řezu            Cena - asfalt            Cena - beton            Cena - železobeton
2 - 5 cm   45 Kč / bm   65 Kč / bm   70 Kč / bm
5 - 8 cm    65 Kč / bm    75 Kč / bm    85 Kč / bm 
8-10 cm    85 Kč / bm    95 Kč / bm    100 Kč / bm 
10 - 15 cm    100 Kč / bm    115 Kč / bm    125 Kč / bm 
15 - 20 cm    115 Kč / bm   125 Kč / bm    140 Kč / bm 
Doprava pi          

Ceny jsou uvedeny v Kč za bm řezu a jsou pouze orientační. Konečná cena je závislá na objemu zakázky, umístění a také druhu a kvalitě řezaného materiálu.

Doprava pily dle ceníku za dopravu multikárou.