ŘEZÁNÍ SPÁR

rezani
Řezání spár v betonových podlahách
Vyřezávání poškozených betonových a asfaltových ploch
Vyřezávání asfaltu a betonu při pokládání a instalaci inženýrských sítí

ŘEZY PROVÁDÍME V MÍSTECH OZNAČENÝCH ZÁKAZNÍKEM A NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA EVENTUÁLNĚ VZNIKLÉ ŠKODY.