ŘÍZENÉ PROTLAKY

Řízené  podzemní  protlaky (mikrotuneláž) je moderní metoda pokládky kabelů a potrubí.

Výhodou řízených protlaků je minimální poškození povrchu vozovky, okrasných parků  a parkovacích míst.

Protlak potrubí neomezuje provoz na veřejných komunikacích , sídlištích, pěších zónách, vodních tocích, kolejištích.

Další nespornou výhodou zemního protlaku je rychlé uvedení staveniště do původního stavu.

IMG 9941s

 Průběh řízeného podzemního protlaku:

Pro pokládku řízeného protlaku je zapotřebí jeden startovací a jeden cílový výkop, jejichž velikost je závislá na hloubce pokládání, délce vrtání, daném podloží i na průměru pokládaných trubek. Délka pokládky jednotlivých úseků je v závislosti na kvalitě podloží a průměru potrubí různá, ideální jsou však délky od  100 do 150 m.

 

rizeny protlak pilotni vrt small

1. etapa – pilotní otvor
Pilotní otvor se vrtá s mírným sklonem a vyhýbá se překážkám přesně podle plánu. Elektronický snímač je umístěn v pouzdře, které je přímo ve vrtací hlavě. Vysílač vysílá signál na povrch, který se zachytí přijímačem, a ten pak přenáší informace operátorovi vrtné soupravy.Operátor pak pomocí této informace řídí trasu zemního protlaku v libovolném směru.Dané podloží je částečně rozpouštěné  jemnými paprsky vrtné tekutiny pod tlakem, částečně je těžené mechanicky pomocí rotující vrtné hlavice. Používaná kapalina při vrtu  s výplachem se skládá ze směsi vody a bentonitu. Bentonit je přirozeně se vyskytující jílový materiál, který je velmi bobtnavý, a tím má i schopnost vázat velké množství vody. Současně slouží jako podpěra stěny  vyvrtaného otvoru a zároveň vytváří vrstvu pro klouzání  tyčového řetězce  vyvrtaným kanálem  s minimálním třením o stěny vrtáku.

 

2. etapa -  před vtažením 
Jakmile otvor je kompletní, musí se otvor zvětšit na vhodný průměr produktovodu, kabelu či chráničky. Toho je dosaženo zvětšováním otvoru postupně do větších průměrů. Rozšiřovací hlavice je připojena k řetězci tyčí na opačném konci trasy řízeného vrtu od stroje a ten ji vytáhne zpět do pilotního otvoru.

 

rizeny protlak zpetne protahovani small

3. etapa  - vtažení                                                                                                 
Vtažení potrubí se provádí jako předchozí rozšiřování od cílového otvoru směrem k pilotnímu otvoru. Za tím účelem se potrubí na jednom konci opatří tzv. vnitřní tažnou hlavicí a připevní se k otáčejícímu se záchytu. Tento přináší rotační pohyb rozšiřovací hlavice nacházející se před ním, takže se vtahovaná trubka pohybuje ve vyvrtané díře rovnoměrně bez  rotace. Vtahování potrubí se provádí stejným způsobem, jako předchozí postupy rozšiřování.

 

Využití této bezvýkopové metody je pro:

- plynové potrubí

- kanalizace

- vodovodní potrubí

- elektromontážní vedení

- telekomunikační vedení

 

Dále je možné této bezvýkopové technologie využít při rekonstrukci stávajícího kanalizačního vedení a to zejména pod zastavěnou plochou budovy, haly ( bez narušení statiky stavby).
Nejvíce žádané jsou protlaky pod komunikací, protože nenarušují povrch vozovky ani samotný provoz na komunikaci.

Ceny jsou závislé na typu a rozsahu zakázky.

Při stanovení ceny má vliv zejména druh podloží, typ chráničky, rozsah zakázky a případné další technické podmínky.

Pro stanovení ceny řízeného nebo neřízeného protlaku a zjištění více informací  Vás bude informovat : pan Jiří Vavruša, tel. 733 535 461,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1   9
3   4
5   6
8   7